ייצוג בבתי משפט  
ייצוג בבתי משפט: משרדנו מתמחה בניהול סכסוכים מורכבים בבתי המשפט המסחריים בערכאות השונות וכן בייצוג בפני הרשויות השונות. תחום זה מנוהל על ידי עו"ד ורגון אשר רכש נסיון ומוניטין רב בניהול סכסוכים משפטיים. המשרד מתמחה ביישום אסטרטגיות יחודיות לניהול סכסוכים אשר הביאו להישגים מרשימים ללקוחותיו ולא פעם צוטטו בעיתונות המשפטית ו/או המקצועית בישראל הישגי המשרד בתחום זה.

עו"ד ורגון מלווה משתתפים במכרזים והצליח בהליכים משפטיים שננקטו לשנות את החלטות ועדות המכרזים ולהגיע להישגים משפטיים בהליכי כינוס נכסים והתנהלות בהתמחרויות לרכישות נכסים.

Bookmark and Share