פירוק חברה מרצון - מאת עו"ד גיל ורגון ועו"ד שרון בן צבי  

פירוק חברות מרצון

 

בהתאם להוראות חוק החברות – חייבת כל חברה הרשומה בישראל מידי שנה בתשלום אגרת חברות שנתית (בגובה 1418 ₪) ובהגשת דוחות שנתיים לרשם החברות. החוק חל גם על חברה שאיננה פעילה, כל עוד לא נסגרה כחוק בהליך של פירוק חברה.

 

בשונה מן העבר, לרשם החברות אין כיום סמכות לפרק חברה לא פעילה מיוזמתו, וכל עוד חברה רשומה במרשם החברות היא תמשיך לצבור חובות אגרה מידי שנה.

 

כמו כן, אי תשלום אגרה שנתית מהווה עילה לנקוט בעיצומים כספיים ובסנקציות שונות כנגד החברה, דירקטורים ובעל השליטה בה. כיום עומד גובה העיצום הכספי השנתי על כ- 7,340 ₪ בגין כל הפרה. בגין הפרה מתמשכת יחולו עיצומים מצטברים עד גובה של 250,000 ₪!

 

לאחרונה יזמה ממשלת ישראל מהלך נוסף להגברת מדיניות האכיפה של חובת התשלום והדיווח, ועל פי תיקון חדש לחוק החברות, החל מיום 1.1.2010 (מתוקף תיקון מס' 10 לחוק החברות)חלה החמרה נוספת בהיקף הסנקציות המוטלות על חברה שמפרה את חובותיה. בין היתר, חברה מפרה לא תוכל לרשום שעבודים על נכסי החברה, בעל שליטה או דירקטור של חברה מפרה לא יוכל לרשום חברה חדשה, יימנע רישום שיעבוד או משכון לטובת החברה המפרה ועל נכסיה, ועוד.

 

משרדנו מעניק שירותי פירוק של חברות לא פעילות שבעליהן מבקשים לפרקן על מנת להימנע מהמשך חיוב בתשלומי אגרת חברות ומעיצומים כספיים. 

 

הליך פירוק חברה כולל מספר רב של שלבים, פרוצידורליים ומשפטיים, הכוללים, בין היתר הכנת תצהירים מטעם הדירקטורים של החברה, זימון וכינוס ישיבות ואסיפה כללית, מינוי מפרק לחברה, הכנת דו"ח מפרק, פרסום ברשומות ועוד

 

במסגרת הליך פירוק החברה ניתן גם לפעול לקבלת פטור מתשלום חובות אגרה, שנצברו במהלך התקופה בה החברה לא הייתה פעילה (בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים). גם הליך זה מבוצע על ידינו כחלק מן השירות ללקוח.

 


הנכם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת הצעת מחיר. 
Bookmark and Share[Top]  |  מפת אתר   |   הוסף למועדפים  |      

ורגון דנון ושות'  עורכי דין ונוטריון - עורכי דין נדלן,  ייצוג בבתי משפט, נוטריון, מקרקעין, משפט מסחרי, קניין רוחני , פירוק חברות מרצון   | דיני זכיינות  | זכיינות | זכויות יוצרים 
| זכויות יוצרים וקניין רוחני | משפט עסקי | תביעות ייצוגיות גישור ובוררות | זכיינות  | עורכי דין מקרקעין |


ורגון דנון ושות'  עורכי דין ונוטריון - רח' אבא אחימאיר 14א רמת גן 52587 |  טל: 972-3-5283311: Tel פקסימיליה: 972-3-5283377  :Fax