VLD עורכי דין הוצאה לפועל ומחיקת חובות בראשון לציון
077-3309465

עורך דין הוצאה לפועל ומחיקת חובות

הוצאה לפועל

מחיקת חובות

פשיטת רגל

ייחוד תיקים

פירוק חברות

ייצוג נושים

עו"ד בתיקי הוצאה לפועל

הוצאה לפועל

הליכי הוצאה לפועל מעניקים את האפשרות לבעל זכות מכוח פסק דין, שיק או שטר לממש את זכותו כנגד אדם אחר ומסייעים לו לקבל את המגיע לו, ומייצגים בכל שלבי ההליכים.

משרדנו מייצג זוכים וחייבים בהליכי הוצאה לפועל עד למיצוי כל זכויותיהם. במקרה של ייצוג זוכים, מטפל משרדנו בהליכים כגון:

  • הליכים לביצוע של פסק דין כספי או לביצוע צו עשה.
  • הליכים לביצוע שיק או שטר חוב.
  • הליכים לביצוע משכון או משכנתא.

במקרה של ייצוג חייבים, משרדנו פועל ככל שניתן בכדי למזער את הנזק הכלכלי שעלול להיגרם לחייב, ובמידת האפשר, חותר לגבש הסדר ראוי והוגן מול הזוכה בכדי לחסוך בהתמשכות ובסחבת מיותרת של הליכי ההוצאה לפועל.

פשיטות רגל ופירוקים

הליכי פשיטת רגל ופירוק חברות נועדו לטפל במקרים בהם אדם או חברה נקלעו לקשיים כלכליים והם מצויים במצב של חוסר יכולת לעמוד בתשלום חובתיהם. במקרים רבים בהליכי פשיטת רגל, ניתן על ידי בית המשפט צו כינוס לנכסי החייב/החברה.

הליך זה נועד לרכז את מכלול הנכסים של החייב/ החברה בכדי לדעת מהו סכום כלל הנכסים שברשות החייב/החברה וזאת על מנת לבדוק מהי יכולת הפירעון של החייב/החברה ובכך להביא למיצוי זכויותיהם של הנושים בצורה המירבית.

במהלך תקופה של 6 חודשים מיום מתן הצו, יכולים הנושים של החייב/החברה להגיש תביעות חוב בצירוף אסמכתאות והן נבדקות ע"י בעל תפקיד נאמן או מנהל מיוחד (לרוב מדובר בעורך דין) אשר מונה על ידי בית המשפט לבדוק את תביעות החוב. בעל התפקיד יכול להחליט האם לקבל את תביעת החוב, לקבל אותה בחלקה או לדחות אותה. על החלטת בעל התפקיד ניתן להגיש ערעור.

תפקיד נוסף של הנאמן הוא לרכז את מסת הנכסים של החייב/החברה ולנסות לאתר נכסים נוספים שברשותם על מנת למקסם את הסכום אותו יוכלו הנושים לקבל על חשבון החוב המגיע להם. במקרה של ייצוג נושה בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק חברה, משרדנו פועל למקסם את הסכום אותו יכול הנושה לקבל מאת החייב/החברה.

במקרה של ייצוג חייב, אנו פועלים במטרה להגיע להסדר ראוי והוגן עם נושיו בכדי שיוכל לקבל הפטר חלוט מחובותיו ולפתוח דף חדש בחייו.

לפגישת ייעוץ התקשרו אלינו עכשיו!
077-3309465

מאמרים אחרונים

הבדל בין צוואה נוטריונית לבין צוואה בפני בעדים​

בחוק הירושה הישראלי מצויינים שלושה סוגים של צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות. מה ההבדלים בינהם ומה יותר חזק.
חדש